Priprava vsebin za spletno stran

Priprava vsebin

Priprava vsebin Osnovni Srednji Veliki

Kaj vključujejo paketi?

Priprava 1 A4 strani optimiziranih vsebin za 1 ključno besedo

Priprava 3 A4 strani optimiziranih vsebin za 3 ključne besede

Priprava 6 A4 strani optimiziranih vsebin za 6 ključnih besed

Cena

150 €

300 €

500 €

Ponudba vključuje:

1. Telefonsko konsultacijo z našim svetovalcem

  • Svetovalec z naročnikom določi smernice za pripravo tekstov (poglavja, ključne besede, obseg teksta)
  • Naročnik sprejme koncept oz. strukturo tekstov
  • Tekstopisec pripravi tekste, jih oblikuje in pošlje v vpogled naročniku
  • Ko naročnik potrdi tekste, se ti lektorirajo in vnesejo v spletno stran (dodaten strošek vnosa vsebine – razen če je v sklopu naročniškega paketa)

2. Določanje elementov, strani in podstrani za izdelavo, zbiranje materiala kot izhodišče za pripravo teksta

- Plačilni pogoji

50% avans pred začetkom priprave (po dogovoru za naročnikom in vplačilom avansa se začne priprava tekstov),

50% po primopredaji tekstov (priprava tekstov vključuje 2 iteracije korekcij in lekturo).

Objavljeno v Dodatne storitve